Silvestro Loddo

 1. A Luisu Ladu e famìlia
 2. A Gianna
 3. A Marco nebode pro sos degheot'annos
 4. Animale areste
 5. A Perdedu
 6. A Seulu
 7. A Tziu Boricàngelu
 8. A tziu Editu
 9. Augurios pro s’annu nou
 10. Catzadore chi non catzat
 11. Is Piciocheddus de oi
 12. Matzone
 13. Sa Stiddiosa
 14. S'industrializatzione de sa Sardigna Centrale
 15. Su lupu e su matzone
 16. Unda manna

CONTOS

COSTANTINO LONGU    FRANCESCHINO SATTA   POESIE IN LINGUA ITALIANA

Elenco Poeti

INDICE  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y V Z