Is Piciocheddus de oi
de Silvestro Loddo

Nonna, candu fui piciocheddu,
in coxina adenanti 'e su fogu,
mi faiat un'arrana po giogu
apessendu su mucadoreddu.

E deu, sèziu in pissu 'e scanneddu,
m'incanta' e no anda' a àteru logu
i' manus suas sighia cun s'ogu
po imparai cussu gioghiteddu.

Oi, in is tempus de su duamilla
de play station, computer e informàtica
perunu giogu dd'is fai' meravilla!

Pari' ci sianta nàscius imparaus
(de computer, ma non de sa grammàtica)
e candu giogant funti annoiaus!

Seùlu su sexi de trèulas de su 2004.