Sa Stiddiosa

de Silvestro Loddo

Imboddiada de unu birdi mantu
stìddiasa perenne abba pura
beru capolavoru ‘e sa natura
ses de Barbàgia logu de incantu

In sa corona s’intendi’ unu cantu
suavi e intonau cun cura
parit ca de is janas sa sepoltura
sias tui e s’istìddiu su prantu

De s’abba su circufolla pintau
si pèsada in su ‘acu in mesu
e bèssidi liscèriu in sa costa

In s’antigòriu su sàbiu iat nau:
“cicàus su paradisu a is tesu
sendu ca ddu teneus in bidda nosta!”

F.d.Q. su desciaseti de su mesi ’e austu de su 2018