A Perdedu
de Silvestro Loddo

Perdedu de Barbàgia ses s'altura
fradi piticu de su Gennargentu
logu in beranu e istadi de pastura
ca de is pegus est sustentamentu.

Asuta 'e is úrimusu in sa friscura
si firmada su pastori cun s'armentu
cun sa funtana frisca sa calura
ddi leas cun s'abba ci in ierru as tentu.

Sa petza, lati e callu de crabitu
ci tui produsis balit prùs de centu
ortas su produtu de atru situ.

Totu sa idda t'iat a pesai
po riconnoscèntzia unu monumentu
ci non fu' ca monumentu ses giai.

Seùlu su sesi de martzu de su 2011