Mudu Ignazio

Ignazio Mudu è di Assemini in provincia di Cagliari. Poeta affermato, sia in lingua Italiana che in "Limba Sarda".

  1. Amore (Amori) Disconnottu
  2. Arrèxinis scarraxàdas
  3. Babai
  4. Frimadì e ascurta!
  5. Lamentu
  6. T'apu circau

CONTOS

COSTANTINO LONGU    FRANCESCHINO SATTA   POESIE IN LINGUA ITALIANA

Elenco Poeti

INDICE  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y V Z