Frimadì e ascurta!
(Vincitrice 1° Premio Orgosolo 2004)

"Frimadì...fullanu,
frimadì pagu pagu cun mimi,
setzidì e pasiadì
in custa perda antiga
spaciàda de su tempus
e chi di ora mi tenit presonera
in custu logu de scarescimentu.
Agradessi s'umbra de is cipressius
e ascurta su chi ti 'ollu nau:
Giovuna e bella femu...
e duus fillus apu generau,
unu ndi dd'apu pigau cun mei,
s'atru dd'apu lassau ingùnis
po prangi' disisperau
sa morti cosa mia.
...su lati de cali mamma
at' a essi' sutu fillu miu?
...sa boxi de cali mamma
dd'at' a essi' anninniàu?
Eh...fullanu miu bonu...
sa vida mia est acabàda a lestru,
poita sa sorti impromitiri a medas
ma no apànniada a nemus!
Po custu ti nau: bivi dì po dì!
e chi podis gosadì sa vida,
aprètzia dogna cosa...
no amuntonis sièndas
poita is siendas funti da sa terra
e a sa terra ant' a torrai.
Unu frori...unu frori scéti ti domandu,
unu frori chi m'arregòrdit
s'amori chi ingùnis apu tentu
e is trumentus chi sa sorti m'iat arriservau.
Immoi bai, bai...
torra a pigai su caminu,
ma arregorda sempri ca:
deu puru femu comenti ses tui
e tui puru as a torrai
comenti seu deu imoi!"

Ignazio Mudu - Assemini
e-mail imudu@unica.it

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!