Arrèxinis scarraxàdas
(3a ex aequo "Romangia" 2006)

Atru no seus
che arrèxinis scarraxàdas
chi su 'entu carìnniat
e su tempus pùrdiat.
Una cotzìna arròscia
de promitèntzias antigas
e de amoris bregungiosus.
De una vida seu circhendi
intr''e s'erba chi m'ingìriat
fueddus nous de beridadi.
Pillonàtzus dilicaus
nàscint ancora intr''e is tavellas,
crèscint e a pustis s'allàcanant
chen''e sustentu.

Is pensamentus mius
giògant intr''e mesu 'e s'erba.
Fiat su giardinu cosa mia
una borta ...
Bisus e carìnnius
chi unu 'entu fridu
at obrigau a si fuìri.
Imoi, pensamentus tristus e atesu
abètant sempri su soli.

Speddiòsu sodìgu
bisus nous,
intr''e undas e nuis,
i est bellu giogai cun su tempus
candu sa vida
mi pàrit ancora amiga
e dogna fueddu si pèrdit
in su mari mannu 'e sa fantasia.

Unu carru beciu
biàxat in su mori
in circa de tareas ...
mi ndi scìdat su sonnu
e a pagu a pagu si stésiat.
Me in terra abàrrant duus surcus,
s'unu cun s'atru a costau 'e pari
disàfiant su stremau.

Ignazio Mudu - Assemini (CA)
imudu@unica.it