Masthr’Antuninu
di Gigi Noce

 

 

 

I’ la butrea di lu masthrudascia, Masthr’Antuninu a la luzi ingrata d’una lampadina di pogghi canderi, intraguardha la pianitta da sobra a l’ipiccitti, poi cun d-un martheddu piccinneddu, li tocca lu ferru un caraìzu, propriu lu tantu chi abbastha. Isthrigni la purthetta i’ la mossa a bancu e cu’ la pianitta li fazi lu firu i’ li muntanti, poi cu’ la cartha di purì vi li fazi in finu in finu. Sippuru so guasi l’ondizi di la sera Masthr’Antuninu attacca lu matessi la serra pa tagliassi uninguanti pezzareddi di taura pa punilli a ipissori sottu a li purthetti arrumbaddi a lu bancu. Un cani pibiosu ripondi in luntananzia a lu lamentu da la serra e un ommu chi isthazi ighibi aocci zi manda innorammara a Masthr’Antuninu chi no ni la sensa mai di trabaglià addinotti.
Masthr’Antuninu ischumenza a trabaglià candu tutti l’althri hani finiddu e so’ turrendi a casa; eddu tutta la dì isthazi a giru, cumenti dizini l’americani, pa li “public relation” acchì v’ha un muntoni d’amigghi i’ la carrera e cun dugna amiggu s’arreggi a rasgiunà e a dugnunu li debi di cuntà li rasgioni soi ma cand’è sera s’ammenta chi v’ha una famiria di campà e chi li trabagliu vo’ fattu. “Masthru di primma”, candu lu trabagliu è fattu...cosa vi possu di’, è beddu fattu ma a di’ candu è fattu è propriu diffizziri a dillu; cumenti mi possu ipiegà...è un poggu “codilongu”.
So l’ondizi e mezu candu Masthr’Antuninu ni “piggia li ferri” lusthrendiri be’ primma di rimunilli i’ lu parasthaggiu unì so beddi assintaddi tutti li ferri, poi sinni bogga l’ipiccitti, li dazi una bedda frubidda cun d-un’isthrazza netta e li poni i’ la busciaccarina di la gianchetta, appicca li purthetti a la gianna invidriadda e tanca lu ferrogliettu di la gianna cun sei mandaddi di ciabi, s’acconza lu sumbreri a s’azza lu babaru di la gianchetta e poi s’avvia fruscittendi a cuntrariu di lu ventu.
Un’ivinturadda più forthi lu fazi bandià un’aizareddu ma eddu ammantinendisi lu sumbreri cun d-una manu e lu babaru cu’ l’althra cuntinua lu camminu a pass’ivelthu.
Da lu balchoni d’aocci, signora Grazietta chi isthazi tutta la dì finza a notti addareddu a li veddri lu vedi andendi contru a lu ventu. -Pobar’ommu -dizi- cantu trabaglia tutta la dì pa mantinì tutta chissa famiria manna. Zerthamenti no fazi cumenti li Diputati di Monticitoriu chi fabeddani e fabeddani tutta la dì senza cuncrudì nudda...e noi paghemmu!-
Arribiddu a lu purthiggari chi v’è un poggu più ingiossu dui innammuraddi so acciuppendi a tutt’acciuppà e Masthr’Antuninu passendi li daz’attaccu -Andeddi a casa purchaccioni chi no è ora d’isthà isthrascinaddi i’ la carrera...e a te già ti cunnosciu chi sei la figliora di cummari Ciara, la chi vendi lu latti.-
Li giobani mancu si giranu a d-abbaidallu e lu giobanu cuntinuendi a paipuggià la pizzinna li ripondi – Andeddi Masthr’Antunì...andeddi e pinseddi a cand’eradi giobanu voi e no rumpiddi la mazza a noi (puru in rima).
Masthr’Antuninu murrugnendi in cori soiu cuntinua lu camminu dend’attinzioni a lu sumbreri pinsendi chi babbu soiu chisthi cosi l’abaristhia curriggiddi a isthuturraddi.

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti