La carrera
di Gigi Noce

Chistha carrera umbrosa è propriu bedda, frescha e sirinziosa cumenti in Sassari vi ni so’ pogghi; li parazzetti, sippuru so unu vizinu a l’althru, hani un’aria signuriri cun purthari trabagliaddi a isghùbbia e veddri cururaddi in sobraluzi di ferru arricciuraddu e cu lu battaglioru di lattoni beddu frubiddu. Li purthetti, aberthi un’aizareddu lassani vidè la carrera chena assè visthi da la genti chi passa e propriu chisthi purthetti m’incantani e tanti volthi mi feimmu a aischulthà li rasgioni di la genti chi v’isthazi. Parini tutti signori candu escini a l’abbrazzetta purthendi a manutenta li più caicchi e cuntrullendi li più manni, chi no aggiani a frazzà li botti pigliendi a faraddi di pedi li pogghi preddi chi acciappani i la carrera. Eppuru una dì chi era passendi sottu a chisthi purthetti mezu aberthi, aggiu intesu una femmina chi zicchirriaba aocci a lu mariddu -Sei un gran basthardhu- li dizia – e abarè a murì curruddu- Eu era troppu piccinneddu pa cumprindì cosa vuria di’ assè un gran basthardu e puru l’althra paraura no l’abia intesa mai ma zerthamenti da cument’era zicchirriendi no l’era dizendi chi lu vuria be’. Candu aggiu dumandaddu a mamma mea edda m’ha dittu chi li”manni” calche voltha dizini parauri fei ma daboi sinni pinetini
Tutti li casi, a la parthi d’addareddu, v’hani un pezzareddu di giardhinu cun fiori, fruttura e puru calche fondu di lattucca chi in chisthi tempi mari vinn’è bisognu assai, di chisthu e di tant’althri cosi e cosareddi.
Mi soggu immintiggaddu di divvi chi semmu i’ lu quarantazincu e sippuru la gherra pari chi sia accosthu a be’, ancora no è finidda e pa tanti cosi bisogna d’abè la tessera annonaria e punissi in fira puru pa lu pani.
Propriu in d-unu di chisti parazzetti v’isthazi chissu chi dazi li tesseri a la genti; noi lu timimmu acchì è sempri visthuddu di nieddu cu’ li botti a tromba beddi incipaccaddi e candu passa li passoni lu saruddeggiani cun gran ripettu.
Eu isthoggu in un parazzu mannu unì v’isthazini ottu famiri; no è beddu cumenti tutti l’althri parazzetti ma lu meu è un parazzu ipiziari acchì sobra a la cabisthuria v’ha una sirena manna chi dugna dì a una zerth’ora ischumenza a sunà chi l’intendini finza in Sassari veccia; l’abemmu soru noi e pa noi caicchi è un vantu mannu.
La carrera mea è longa assai ma eu chi soggu piccinneddu isthoggu sempri in chisthu pezzareddu di carrera, da una cantunadda a l’althra; calche voltha cun me’ suredda zi faru finze da signora Ciara, la chi vendi lu latti chi isthazi vizinu a Masthr’Antuninu lu masthrud’ascia chi è puru ziu meu.
Candu semmu tanti cumpagni z’iscimmu finza a l’althra cantunadda a chissa villa manna chi noi ciamemmu “la casa di l’isthrei”. Cand’intremmu pa furanni chissi fiori chi ciamemmu succiameri, l’isthrei z’abbaiddani cuaddai addareddu a li curunni, so althi e lagni e mi fazini paura; li manni dizini chi una dì hani acciappaddu un pizzinnu beddu tecciu, l’hani agganzaddu e si l’hani cottu in forru cu lu patatu e tantu rumasinu in giru in giru .In tutti l’althri casi pudemmu intrà e iscì acchì semmu tutti amigghi puru li pizzinni manni cu li pizzinni minori. Eu chi timmu li cani calche voltha ni soggu isciddu in pressa cun d-un cani appizziggaddu a li pantaroni ma pa tuttu l’althru vibimmu in pazi cun tutti.
Chistha carrera è gran sirinziosa acchì di màcchini no vinni sò (aggiu dittu màcchini e no macchìni chi di chissu già vinn’è assai). A dì la virriddài vi sò arumancu tre macchini i’ la carrera. Una, la Balilla, la connosciu bè acchi è di lu babbu di Rina chi fazi l’autistha i’ lu Geniu Zibiri e tanti volthi zi la fazi purthà e noi currimmu assai fendi tanti troddiareddi cu la bocca e candu femmu li cùivi demmu attinzioni a no ischiccià lu frummigguri e a no ischudizzi a lu muru d’aocci.
L’althra macchina la portha lu duttori nosthru propriu chissu chi zi fazi li punturi candi isthemmu mari e chi zinn’isthrazza li denti di lu latti e puru li casciari minori senza dazzi nemmancu un’ischavanadda pa drummizzi un poggu. La macchina di lu duttori è una millezentu niedda cumenti guasi tutti li macchini di chisthu tempu.
La più bedda è la macchina di “l’inzigneri” chi no soggu chi macchina possia d’assè parò e gran bedda e in isthiu si pò abrì la cappotta a suffiettu pa pudessi cuzì lu cabu a lu sòri.
Da calche dì i’ la carrera so arribiddi l’americani chi isthazini propriu aocci a la casa di l’isthrei. Eddi v’hani ca camionetta la “gipi” e candu passani so sempr’allegri
Propriu arimani erami abbaiddendi la gipi chi no n’abiami visthu mai e abemmu visthu un suldhaddu americanu chi ciamaba lu cani di l’isthrei e li dazia a magnà calche cosa e chissu cani maru no l’ha mancu abbaggiaddu un aizu e sippuru lu ciamaba Brek eddu li fazia li festhi cosa chi mai. Poi lu suldhaddu a visthu chi noi erami abbaiddendi e tandu n’ha buggaddu chisthi isthriscurini di cartha di pratta e za dittu di mastiggalli ma no “gnam gnam” poi cand’ha visthu chi no li cunnisciami n’ha buggaddu un beddu pezzu di cioccorata (chissa chi era dendi a lu cani) e zi l’ha iparthidda un pezzareddu a dugnunu.Tandu abemmu cumpresu acchi chissu ...gran figlioru d’un cani li fazia tanti festhi senza mancu prubavvi a mussiggallu.

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti