Eu, San Tommaso e Padre B.
de Maria Teresa Inzaina

 


 

 

Una duminica comme tanti, di primmaera ghjà cuminciata illu calendariu ma ancora agrizza, sdorria. La sigunda di lu tempu di Pasca d’abbrili, comu si legghj illu fogliettu pa la Missa chi piddhu a l’ingressu di la ghjsgitta; primma era pocu più d’ una stanzia consacrata , ma di recenti è stata smannata e acconcia, grazie a l’ agghjutu di li tanti fideli di chistu rioni di periferia undi, più di vint’anni anni oramai, hani abbaltu una sedi di citài li missionari di la “ Madonna del Soccorso ”. La ghjesgia appalteni a iddhi, e faci palti di l’edifiziu undi stani . Ci capitigghja spissu d’andà a la missa chì, palchì sò comodi l’orari, è accultu a casa e v’ha un’ atmosfera guasi intima e di familia. Semu inn ‘ anticipu e vi so ancora posti libbari: ni puntemu dui accultu , in qualta fila, poi di pochi passi illu strintu di lu corridoiu centrali. Li soliti facci, chissi fittiani a la missa di la duminica sera; li fideli più assidui, umbé in coppia, ciòani e mancu cioani, si piddhani guasi sempri li matessi pusatogghj, fatti di catrei affiancati. La vicchjtta chi sta accultu, ghjratu proppriu lu biccu, è sempri illa primma fila, a lu latu destru, di fronti a lu bassurilievu doratu, un soli chi spagli li so’ rai illu muru e chjudi, addaretu a lu riquadru d’ unu sportellinu, lu sigretu di lu Tabernaculu. Alti si sciuarigghjani lu latu a manca, sutt’a la statua d’una Madonnina amurosa e sorridenti, igniru a lu capu una curona di stelli accesi, chi pari pugliendi in donu lu so’ fiddholu criatura. Ha sempri, a li pédi o a fiancu, vasetti cun tanti fiori chi palt’e più, specialmenti illa beddha stasgioni, venini da li cultili e da li cialdini di li casi accultu, dati di bon cori, e finz’e vettia, guasi a sfida di paru pa ca li polta più beddhi, da femini c’agghjutani a tiné la ghjsgitta sempri frunita e luccica. Solu inn’ occasioni solenni l’ addobbi sò più pumposi e ricchi, isciuti da mani abbili di fiurai chi sàni cumpunì cun frondi e fiori almunii dilicati, folmi di culori e profumi tantu beddhi cantu di poca dura; troppu custosi a cumparà pa li missionari ch’ accapìtani cun pazenzia da lu bon cori di la ghjenti dugna centesimu di mandà inn’agghjutu a ca , in tanti lochi sminticati di lu mundu, è apprittatu da lu bisognu. Ma chici arreani offèlti cun cioia par un ringraziamentu o una festa, oppuru abbati di lagrimi poi d’ adduluriti funerali cun tanti curòni, cuscini, mazzuli scalmintosi chi saria un piccatu lassàlli tutti a cannuccassi in tarra illu campusantu; cussì, comu si fussia una prichéra in più pa l’anima chi s’è dispiduta, mani friziunosi e devoti n’arrecani ancora a chista ghjsgitta, pa la Madonnina e pa l’altari: e dunca la ghiesgia non è mai sfrunita e no si spreccani dinà. Ogghj fiori di liciu e trombi d’angelo, (o calle comu li chjàmani in gaddhuresu modernu…) lu biancu di la Pasca appena passata, frischi frischi, pumposi e bè cumposti cun rami e frondi ‘eldi, pienani dui vasetti a li pedi di Nostra Signora e un vasettu più mannu, di cristaddhu, inn’un angulu di l’altari; tuttu è addobbatu cu li paramenti bianchi di li festi manni, buldati e ricamati inn’oru, come lu leggìu, c’ha lu libbru di la liturgia pugghjatu supra e abbaltu a mezu, un nastru ruiu pindenti a tiné lu signali. L’occhj mi si fissani a li vasetti: li trombi d’angelo sò tra li fiori mei prifiruti; n’agghju pinatu la colti di casa, in dugn’agnata vinn’è una macchja e in chistu periodu sò illu meddhu fiurì. Eleganti, lu calici schiettu cu lu pistiddhu grogu chibbaru, graidu di poddhini, s’alzani in mezu a li frondi d’un veldi garrigu e luccicu e s’offérini a lu soli, bianchi di lu candori di la nì e di l’innuzzenzia. Di pochi prattesi, li basta lu tantu di l’ ea pa mantinessi testi e no cannuccassi; morini candu infulca lu stiu ma torrani a buttà fideli, a macchj ancora più manni, candu lu ‘arru sinn’anda e s’affacca la primmaera. E hani lu fiacu bonu, discretu di celti ammenti. Minnanna e eu n’accapitàami di li ‘olti inn’un chjuseddhu di proprietai, poi di l’ultimi casi di lu paesi, candu s’iscìa a li primmi ciurrati di soli e mi si pultàa pa falli cumpagnia ; criscìani un pocu aresti e bassitti, sempri illu matessi puntu, undi unu riareddhu abbivatu da l’ei di lu arru facìa pocu più d’una puzzangara. “ Minnà comu si chjamani chisti fiori?” “Vicara. Li dicini vicara. Cussì socu eu”. Mamma inveci ch’era più moderna li chjamàa trombi d’angelo. E assumiddhani avveru a li trombi chi l’agnuli tenini in manu o facini l’attu di sunà illi pinturi di ghjesgia. Sò stati li fiori di la me’ Primma Cuminioni. Aìu guasi noi anni e no stagghja illa peddhi pinsendi a chissu momentu e a lu ‘istiri biancu di rasu e tullu, cu la coroncina a tinè li pili, tandu guasi biondi e cu li bocculi; millu dia cusgì zia, ch’era una brava sarta, cu l’agghjutu di mamma. M’aìani ghjà presu li misuri e sarìa statu preccisu a unu ch’era illa ‘itrina di lu negoziu di zia Carrulina. Ma babbu paldisi lu trabaddhu proppriu in chissu periodu, e però eu no lu dìa sapé; in casa v’erani facci seri, muturri, cuntrasti a boci bassa, chi cambiàani modu candu m’ accustàa. Li dì c’erani passendi lestri ma lu ‘istiri biancu no mill’ aìani fattu ancora misurà….A la fini mamma aési lu curagghju di dimmilla chi in casa no v’erani dinà pa cumparà rasu e tullu…. e lu ‘istiri meu biancu no si pudìa cusgì… In calche manera però arìami rimidiatu… L’era dicendi celtu pa cunsulammi…ma no l’aìa mai ista cussì! Mi filmési mali chi più no si pudìa ma no lu dési a vidé. Anzi li rispundisi chi no era nuddha, la Cuminioni l’arìa fatta lu matessi cu un vistiri di muta c’aìa, e sinnò si pudìa rimandà a l’annu ‘nfattu. Ma mamma tutt’inn’una, cun fa dulci e però siguru comme di cal’aìa presu una dizzisiòni illu momentu, fissendimi ill’occhj, allisgendimi li pili e ghirendimi cun dui diti un bocculu scumpostu: ”Lu sapìa chi sei una steddha assappiuta e bon fiddhola; hai a vidé chi Gesù c’agghjuta..” No la disi tantu pal dì.. Mai agghju saputu comu e grazie a cali, ma un beddhu ‘istiri pa la cuminioni millu buschési. A imprestu, di fa attinzioni manna a no imbruttallu o falli calche dannu, ma maraigliosu! E no impultàa si, finuta la Cerimonia, turrata a casa e fatti li fotografii pa li ricordini, mill’ arìa duùtu bucà subbitu! Candu iscisi da la ghjanna, chissa duminica di magghju, mi parìa d’esse un principessa, aìu lu cori a battimi folti pa l’emozioni ma.. mi mancàa lu fiori biancu chi dugna cuminicanda dia pultà a ghjesgia. Mamma, presa da l’alti cosi, sinn’era sminticata. Parò calche passona illa carrera v’aìa pinsatu… Cussì mi ‘inisi incontru Antunicca, chi stagghja di fronti e cu li sureddhi, tutti vagghjani, curàa un’oltu undi v’erani ancora fiori di dugna scéra. Aìa in manu, e mill’era pugliendi cu un basgiu, no un fiori solu ma un mazzulu maraigliosu di trombi d’Angelo, liati cu un nastru di rasu biancu. “ Li fiori nostri!!! “ Mi disi a boci bassa minnanna, ch’era in casa da chizzu pa assistì. Mi parìa una fola….Mamma era guasi pa pignì, babbu era fendi una specie di murrittu, lu soiu di candu era cummossu ma no lu ‘olìa dà a vidé. Eu mi piddhesi puru li basgj di chissi di la carrera ch’erani isciuti a fora pa videmmi, cumprimintendimi di com’ eru beddha. Eru l’unica fimineddha di lu riòni a fa la Cumioni chiss’annu. E lu mazzulu di li trombi d’angelo a la catechista, chi c’era aspittendi illu pultoni di la ghjesgia pa accumpagnacci a lu postu riselvatu illi primmi banchi, li piacisi cussì tantu chi millu piddhesi da manu cun galbu pa pultallu a li pedi di l’altari e pugghjallu supr’a la colbula pa l’offelti, foderata di tullu tutt’ arricciatu com’una neula. Li dulci l’aìani fatti minnanna e li sureddhi di mamma e tuttu stesi beddhu comu dia esse. A lu mancu pa chissa dì…..Calche unu accultu moi una catrea e mi torra a locu… Ma focciu fatica a libbarammi da un sensu di tristura folti: agghju l’occhj umidi e pa dammi un susségu figghjulu l’ora; manca calche minutu a li sei. Arreani ancora passoni, la janna s’ abbri e chiudi più volti finz’e chi tutti li catrei so occuppati. Li ritaldatari no agattani più locu e si felmani in fundu, a li lati di lu pultoni. Ancora tulbata da l’ammenti di primma , tra silenziu, sonu affuatu di ca no vo fà troppu rumori, cilchendi calche postu libbaru cudiatu, cinni di saluti, sfraizzu di catrea spustata appena, docu un’ ucchjata a lu fogliettu di la missa ch’ agghju in manu: ha unu riquadru a culori di Gèsu risortu mustrendi li signi di la so’ Passioni a un discipulu chi, cu l’aria pocu cunvinta, ha lu ditu veldi la firita ancora abbalta illu custatu. Tutti in ghjru l’ alti apostuli assistini cun fà guasi suspesu, di maraiglia pa l’accia di Tommaso. Pàrini guasi briendilu cu l’occhj! Intantu c’aspettu chi la missa cumencia, pa passacci lu tempu cilcu di ligghj’ lu cummentu scrittu a fiancu, ma no andu più addananzi di li primmi righi; da la janna di la sagristia, in fundu, so iscendi lu preti missionariu e un diacono chi da calche tempu selvi la missa. Li missionari, ill’anni passati di più e più cioani, si so ridotti a dui o tre, sempri più vecchj, passu lentu, cun tanti impigni d’attrimpì e missi di dì. Chistu diacono li dà un’agghjutu in tanti cosi e assisti illa celebrazioni lu missionariu di turnu, legghj lu ‘Agnélu, calche volta pridichigghja, dà la Cuminioni. Omu sempri devotu, una ‘olta andatu in pensioni, ha intrapresu, comme alti, la ‘ia impignativa di lu diaconatu, finz’ a l’uldinazioni, cun festa manna illa parrocchia, dui anni fa. Cara bruna sgrivita, d’ arimittu, occhj scuri infussati, inchietti, la boci bassa arrughita, a candu vinata da un pathos guasi infribbacciatu, a candu incelta chi si punta, comu si fussia un pocareddhu linghitentu. Ha una muddheri dunosa e minuta chi l’ accumpagna sempri e si miscia a l’alti a casu, und’ agatta locu. So chena fiddholi. Mi ‘eni di dumandammi cosa proia candu lu maritu è ill’altari, comu sia la so’ ‘ita di dugna dì e.. di dugna notti, cu un omu ch’ è guasi com’ un preti. No cunsiderendi par un attimu lu locu undi socu, mi sulprendu a pinsàlli ill’ intimitài.. Maliziosa curiositài chi mi faci surridì indrentu, ma subbitu abbassendi lu capu mi breu dapalmè: (“ Comu ti ‘eni a pinsamentu proppriu chicci!”) e dummandu paldonu .. Intantu Padre B. ( è lu missionariu più anzianu, lu responsabili di la comunitài e dici sempri iddhu la missa di la duminica sera) ghjuntu a la fini di lu corridoiu è ghjà supr’a lu gradinu chi polta a lu pianu sualzatu di l’altari, una cappella cu la bòvita ovali abbassata, guasi un nicciu, e solu abà m’ avvicu chi v’è a lu so’ fiancu, a l’alta palti, unu di li fideli più affeziunati chi lu susteni pa lu bracciu e n’ accumpagna primurosu li passi lenti e pisuti, strasginati. Lu lassa solu candu arreani a centru di la cappella, di fronti a lu pianu di granittu, pripparatu pa la celebrazioni cu una beddha tuaddha cun pizzu altu, fattu a uncinettu da mani spelti , a muttii di calici, ua, rami di tricu. La cara di Padre B. è ruia incesa, d’ unu ch’ agghja la frebba o la pressioni troppu alta, ma iddhu avanza cu l’occhj dritti a la so’ puntu d’arreu.. Ha novantasei anni cumpriti da pocu; altu e drittu suprasta tutti li fideli chi, a la ritta, in signu di rispettu, lu sighini e l’accumpagnani illi muimenti, intalghendisi a paru a miccati d’occhj pa la situazioni insolita. A la so’ etài no è andatu ancora in pensioni, ne v’andarà, e dé pruvvidì guasi a la sola a fa tutti li funzioni chi cumpetini a un preti missionariu di citài. Un tempu, mandati da la “Casa Madre”ch’è in continenti, arriàani a turnu alti Padri missionari a dalli una mani, e intantu ripusassi chicci calche mesi, com’ in un’ oasi tranquilla, da la ‘ita difficili di la missioni in tarri allonga, undi poi diani turrà. Ma no ci so più tanti missionari e ancora chistu distaccamentu di citài, inn’unu riòni “popoloso e popolare”, (comu lu deffini calche alticulu culuritu di giornali, candu la cronaca locali sinn’ occupigghja illu bè e illu mali), è sempri più sfrunitu. Pa fultuna ci sò tanti passoni pronti a dà un agghjutu, e no solu morali. Padre B. è anzianu pa sta ancora in trincea, ma tutti li spirienzi, fatti cun spiritu di silviziu , sacrifiziu e amori chena riselvi pa lu prossimu, illi lochi più spalduti di lu mundu, silli polta indrentu com’una senda e dugna tantu pridichendi ni faeddha cun passioni, un celtu pudori e umbé di nostalgia. L’uffiziu di la missa pruzzedi spidutu e però chena prissichina: Padre B. no è mai prissosu ma no s’imbivi e no paldi di ‘ista la ghjenti, casu mai calcheunu si distraissia o distulbia ciavanendi: vo attinzioni massima e silenziu, no suppolta bisi bisi e candu vi ‘o’ la dici e no si piritigghja di brià da l’altari ca no sighi passu passu; è pazinziosu solu cu li stiddhitti minureddhi, chi ca l’ha s’arreca infattu. No dici nuddha si piegnini o si ponini a ghjrà, scappendi a li mammi un’attimu. A boci bassa binidici lu diacono, affidendili lu compitu di ligghì lu Vagnélu, poi si posa e asculta ancor’iddhu: è lu passu, appuntu, di Gèsu risoltu e di San Tommaso; l’ alti apostuli so presenzi muti, in sigundu pianu . Ascultu dugna paraula di la lettura cu attinzioni: eu socu abbeddhu ‘olti comme San Tommaso. Li dubbii so sempri chi, in calche agnateddha di me e ni ‘enini a piciu in tanti situazioni ; volaria sapé e pudé cumprindì di più, aé risposti e siguranzi chi no agattu . E no socu si palchì eu no li socu agattà o palchì non vi so. Forsi no chici. “Tu hai creduto perché hai veduto. Beati quelli che credono senza aver veduto!” È unu rimpròaru amurosu e di cumpatimentu chissu di Gèsu chi si scarragghja lu custatu e poni a nudu li piaghi di lu malturiziu comme proa. Non v’è cundanna pa Tommaso chi si mustra sdorriu e mal’a cunvincì. Cussì mi pari di cumprindì, forsi pal ghjustificammi, sintimmi di mancu in culpa pa li mei li dubbi. Pensu a la fultuna di Tommaso: lu Signori iddhu l’ha aùtu addananzi, in carri e ossi, l’ha tuccatu, l’ha faiddhatu. Semu noi chissi chi deni cridé chena aé vistu ne intésu. S’aèmu fidi semu ghjà biati in chistu mundu, solu chi tanti ‘olti no è cussì faccili e ne scuntatu. Tantu chi ancora Cristu ha cunnottu lu tulmentu di lu dubbiu ill’ultimi tremendi momenti di lu patimentu tarrenu: ”Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?” Mi torra a menti lu Papa, dananzi a l’orrori d’ un campu di concentramentu in Polonia, inghjnucchjatu, pigghjatu da lu dulori chi ancora ni ‘eni fin’a noi e sighi a tulcì l’anima, maccari lu tempu chi c’è passatu, dummandassi inn’ un suspiru chi forsi arìa vulutu esse un gridu, ma un Papa no po’: “Come hai potuto, Dio, permettere tutto questo? Dov’eri?” Lu dubbiu è di l’omini, tulmenta, aggitigghja la cuscienzia ma la teni viggili, sciutata e selvi: pa spignicci a cilcà, a cilcà; e pruà a vidé chissu chi l’occhj nostri non vidini, palchì no poni..O no voni. E semu di ‘ista culta o occhj tolti, o li dui cosi insembi; a volti céchi di lu tuttu. Sarà chi tanti cosi in chistu mundu no si poni ‘idé pa comu so veramenti ne cumprindì… Invidiigghju li chi ci si ghjettani a li spaddhi tutti li palchì e li pal comu, no si facini dummandi, è piu comudu cussì, sinnò Deu ni ‘aldia, e s’abbandonani a la fidi inn’un vessu di sonnu, chena chistioni! E si sentini in paci cu la cuscenzia. Biati! Intantu ch’eu sigu chisti me’ pinséri e ascultu a lu matessi tempu, lu diacono ha cumpritu la lettura e torra a pusassi Padre B. è ancor’iddhu pusatu e no pari chi sinni ‘oddhia pisà pa accustassi a lu microfonu e faiddhà a li fideli. Lu capu, cu li pili bianchi comme la nì ma ancora beddhi fitti, spunta da lu pianu di l’altari e la ghjenti aspetta; da chì arrea la so’ boci chena signu di calche difficcultai , anzi è la di sempri, chjara, dizzisa, patrona di la sittuazioni. Dici chi faciarà la spiegazioni di li Scritturi e li cunsiderazioni da la catrea , chi non sinni pesa, ma no agghjunghj lu palchì o lu pal comu. Burruligghja anzi, cun galbu : “Del resto - dici- il vescovo quando parla ex cathedra lo fa appunto stando seduto.” E ridi, appena una sghinta e una strinta di l’occhj, pa lu paragoni. Un cennu brei a li letturi di la primma palti, palchì lu piattu folti è lu Vagnélu, cu iddhu, San Tommaso, pa nuddha cunvintu si no vidi li proi e non vi metti lu ditu; e Cristu, cu li piaghi chi la Resurrezioni no ha ricumpostu, forsi proppriu palchì aìani di silvì comme signu di proa pa chiss’apostulu tistaldu: dìani esse ancora vii e abbalti, palchì n’arriessia fin’ a noi la tistimunianza e l’attistatu. Cussì dici Padre B. e insisti supr’a la folza e a lu ‘alori di la fidi e, ascultendilu, mi ‘eni di dummandammi siddhu illa ‘ita cussì longa di preti missionariu, ancora a fronti d’ inghjustizii insuppultabbili, , di patimenti e miseria, visti ill’alti e pruati forsi ancora in peddhi soia, di crudeltài supr’a vittimi indifesi e innuzzenti, orrori di gherri, fami, malatii, candu si po’ fà pocu di cuncretu sinnò che cu la presenzia, la prichéra e la folza di drentu, pa ca n’ha , la soia di fidi sia stata sempre salda, sigura: solu ciltèsi e mai la pulicia inchietta d’ un dubbiu, lu tarrulu di calche pinseru infadosu? Mai un momentu di crisi o pintimentu, tuttu chjaru, nisciuna zona di fumaccia, nisciun palchì, sempri una risposta pronta, chena una nepia d’umbra ? Nemmancu una tentazioni, ancora si di pocu contu? Ghjésu illu diseltu ha duùtu cuntindì cu lu dimoniu. E Padre B.? Dicini d’iddhu , e no è ciarra o buddhicina di la ghjenti , chi sia unu chi sa li parauli folti, un esorcista, ma no unu chi vi proa , si n’ha animu e folza; un esorcista veru, ricunnisciutu e appruàtu da la Ghiésgia pa cumbattì e bucacci da lu colpu e da l’anima lu Nimmicu , sfidiatu e da li middhi folmi , forsi capazzu , cu lu so’ talentu pa lu malefiziu, di cuassi strisciulendi illa solitudini e illi momenti bugghj ancora di chissi chi , pa amori di lu prossimu, rinunziani a iddhi matessi. E chi sia puru un cunsigliéri d’ animi saiu e ascultatu ancora da li chi no crédini. Forsi podarìa faiddhavvi, dummandà cunsiddhi e luci.. Mi ‘eni in menti chi chisti sono momenti difficcili pa la Ghjesgia, lu scandalu di la pedofilia curri da un capu di mari a l’altu; finz’e lu Papa n’ è tuccatu, pa esse forsi statu in silenziu in tanti situazioni: celtu no pa complicitài ma magari pa no tulbà la cuscienzia di li passoni di fidi. E mancu li missionari si so salvati: tutti li giornali hani scrittu da pocu d’ unu chi facìa apostolatu inn’ un paesi di l’America latina, imputatu e ricunnisciutu reu d’ abusi di séssu propriu innant’a chissi criaturi chi vulìa agghjutà, libbarà da lu bisognu, da l’ignoranzia, da la delinquenza pa dalli la pussibilitài d’una ‘ita più digna. Invecci l’ ha signati d’ un malcu dulorosu chi no sinn’andarà pa abbeddhu tempu. Forsi mai. -No!- mi dicu cun folza e d’istintu focciu di no cu lu capu, presa in chisti pinsamenti - PadreB. no! Cunnosci troppu bé lu dimoniu! - Finuta la predica, torra a la catrea, si posa a pianu e sinni sta a capu bassu, in silenziu, pa minutti chi parini più longhi di lu solitu. La ghjenti aspetta chi riprendia la celebrazioni, calche unu figghjula lu rilociu, inchiettu… Poi cun muimenti lenti, tasgiati, pisendisinni, cumencia lu Credo e sighi cu la liturgia. Lu cantu di li fideli a l’Offeltoriu mi suttrai a li me’ pinséri e la boci di la signora addaretu a me, chi si tira sempri addananzi e anda scriulina e altìula pa conto soiu, mi rintrona ill’ aricchj. M’ aùnu a lu cantu, ma a boci bassa, e mi pruppongu di no distraimmi più sin’ a la fini ; e guasi vi rescu… Solu candu arrea lu momentu di pricà pa l’animi di li molti, mi torrani a menti li mei, tanti passoni cunnotti, amichi, (l’elencu cu lu tempu s’è allunghendi… ) e calche pinseri sfugghj e anda a contu soiu…. Poi di lu Padre nostro cantatu, la strinta di li mani a lu signu di paci, la Cuminioni, la missa compri: Padre B. dà la binidizioni e saluta tutti cu la solita frasi: “Buona settimana!”. E intona comme d’ abitudini un cantu a la Madonna. Staséra cumencia cun boci potenti “Tota pulchra es Maria” ma no tutti lu sighini: lu testu in latinu è un pocu difficcultosu e pochi lu sàni.. La signora addaretu spagli invecci tutta la boci c’ha, ripitendi li paràuli a modu soiu. No ha cunfidenza cu li disinenzi. Intantu, lu chi l’aìa accumpagnatu a l’altari, s’ accosta e galbatu e primurosu pogli torra lu bracciu a Padre B. chi passendi manda surrisi e saluta cun un fà di lu capu. Lu diacono sighi. Nisciun fideli esci da la ghjsgitta finz’ a candu la ghjanna di la sagristia no si a chjudi a li so’ spaddhi. Abà c’avviemu pianu ancora noi, lassendi li catrei ma chena pressa, inn’oldini, cidendi lu passu candu selvi, salutendi a boci bassa amichi, ghjenti cunnotta chi incuntremu la duminica sempri chì; l’aria frisca di la sera ci ‘eni incontru da lu pultoni spalancatu; lu celi s’è incupunatu illu frattempu , no stentarà a piuì. Maccari l’ora legali è guasi bugghju… Chi abbrili stranu e scapricciatu.. È fendi finz’e fritu e tutti apprittemu lu passu pa arrià lestra a li macchini. Calche salutu ancora e paltimmu subbitu, presi illu trafficu serali di chista duminica chi compri, pa turrà a casa. Me’ maritu guidendi si ghjra dugna tantu e m’ osselva sutt’occhj, forsi maraigliatu un pocu da lu me’ silenziu ; mi dummanda a cosa pensu, cussì presa. Pensu ancora a tutti li cosi chi mi so passati pa la menti illa missa e m’hani tulbatu; e pensu a Padre B., a la folza d’animu, a la lucciditài c’ha mantesu, a la so’ ‘ita strauldinaria chi, data l’etài, no sarà troppu allonga da la conclusioni natturali. Celtu nisciunu sa candu e comu arrearà. Ma a me piaci pinsà chi, si dipindissia da iddhu, volarìa una ‘sciuta di scena poi d’ una missa sirena, intensa e solenni, come chista appena cumprita.


Menzione d'onore ad Aggius

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti