Bortigiadas
di Mons. Pietro Meloni

“Bultigiata” tu sei i’ lu me’ cori
da candu steddhu alzagghìa cu’ lu trenu
sei maraiglia ti fai sempr’onori
eu no’ m’intendu in te pal nuddha angenu.

Da la mani a la sera li pastori
trabaddhani ‘ugna di’ lu to’ tarrenu
torrani a la so’ casa cun sudori
pari chi no’ li manchia mai l’alenu

“Vescamu” una di’ socu turratu
e in la festa di Santu Nicola
agghju incuntratu li palsoni boni

m’abbracciaani cuntenti cu’ li doni
no’ socu celtu filmatu a la sola
insembi a Santu Brancacciu ‘emu pricatu.

settembre 2020