Una rosa e un cantu
di Maddalena Spano

Da dudi fanali si scioddi
un sonniu ninnatu illu cori
comenti criatura minori
chi asetta dulciura d'affetti
e sini di latti e d'amori
chi spignini fami e timori.
Ma arreani fittiani fantasimi
gjlmani d'umbra e fumaccia
stirrendi linzoli di picia
ill’aspru passà di stasgioni
cu tarruli raiuliti patroni
di ligni chena più etai.
Discipula manu chi strignu
missanni antichi tulmenti
e poltami gjemi nuali
pa’ dalli cangili e suali.
S’asculti e vinci l’affasciu
la pena dienta liceri
che piuma illu ‘entu chi bola.
Puglitimi l'ultima rosa
chi possia turramini vigóri
ill’alenu di l'ultimu cantu
abà ch'è calendi lu soli
e… li folzi mi ‘enini mancu
… vularìa intindì chissu cantu.

Primo Premio Sez. A al XXII concorso “CULLEZIU” di Sassari