Tra li pappài in fiòri
de
Quirina Ruiu

Dammi la manu,
no ti trattinè,
veni cun mecu
illu brundu campu di tricu
c’ha saòri di tarra e di pani,
tra li pappài in fiòri
vòddhu pultà lu nostru amòri.
Canniulà cun tecu
subbra l’alba,
sutt’ a lu mélinu sòli,
lu ruiu accesu di li fiòri
farà scuppià la nostra passiòni,
tra chissi pappài rui
chi sprandini
infùcati a lu sòli .