Tando comintzas a inteder
di Larentu Pusceddu

Inue ses naschidu b’est su sole,
s’aba e sa terra chi t’an maduradu
che tricu seperu de annada bona.

E cale si siat su destinu
o sa terra chi t’at a istranzare,
torras semper cun s’ammentu
a su locu chi t’at partoridu
inue as leadu su primu sentore
de sa vida fecunda e de s’amore.

Colan sos annos ma sas raicrinas,
dae inue ses picadu che froedda,
no si prudican finas chi ses biu
e nemmancu s’afetu pro sos mannos
chi pro destinu naturale
ti lassan, una die, in s’isconnortu.

Tando comintzas a intender
chi a su corpus tuo li mancat unu mermu
e lu sinzat unu dolore mannu,
chi ti lassat in s’anima, s’ormina.

(2° Premiu – Romangia 2006)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!