Sos Sacramentos
di Bainzu Cossiga

Su Baptisimu est unu Sacramentu,
Qui nd'isburrat sa culpa originale.
Sa Chrisima de sa fide est s'aumentu,
Qui imprimit indelebile signale.

Sa Penitentia, cum su pentimentu,
Nd'isburrat su peccadu personale.
S'Eucharistia est celeste alimentu,
Qui cunservat sa vida ispirituale.

S'Ozu Sanctu in s'extrema maladia
Cumfortat pro sa morte su christianu.
S'Ordine dat sa sagra Jerarchia

De Ministros de Deus soberanu.
Su Matrimoniu est in substantìa,
Pro propagare su genere umanu