A unu Barbieri

Mi paret chi ti bio in su salone
Cun champos serros e cun macchinettas
Ca s’arte tua in dognia istaggione
T’obligada a muntennere faccias nettas

Gasi t’aplicas cun perfezzione
A faghere barbas pilos e basettas
De tantu intantu calchi contu ettas
De sos campionados de pallone

Zertu chi sese istraccu a fine chida
Ca ses prantau e fatigas sos pese
Sende tottu sa die in movimentu

Ma cando essis a giru in su paese
Chi bies tottu sa zente pulida
De sas operas tuas ses cuntentu

Serafino Putzolu

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!