Sercu
di Mariatina Battistina Bigio

Sercu disperò
in s’orba diversa,
in sé sensa nuvie
sensa prezentimentu
d’egua.

Sercu cun fiducia
in raggiu de sù
cu l’assende
tutta a me cunsciderasiùn
‘ntu paizu
du me fraidu giurnu.

Sercu ‘na notte
ricca de mudèste richieste
che diventan
debule preghéa
puntu fermu
pe tutte i seguésse.

Sercu u mé dexideu
semenau che e là
cumme semensa ‘ntu ventu,
tera noa
ca l’acoge ‘ntu surcu
a speransa ca nu scange.

Menzione d’onore - Città di Iglesias 2009