SANT'ANTONI DE SU FOGU

Sant'Antoni fiada eremita
I'nduna tumba rifugiadu
E sa zente fiat cunvinta
Ca a s'inferru fiat faladu

Sa lezenda a postu in conca
A sa zente mesu tonta
Ca su fogu nd'iat portadu
In d'una feurra occultadu

Nonostante siada notu
ca su fogu fiat zai connottu
Continuamos a bi creere
Ca si faede meda praghere

Si ripettidi sa tradizione
In d'onzi parte e sa nazione
Cun ispiritu e devozione
Di faimos su foghilone

S'ambientalista si che indigna
Ca si che isperdet sa linna
Ma a cussos cun s'ampudda
No nde lis frigat propriu nudda

Pro finire s'istoriella
Est un'usanzia troppu bella
Unu peccau a l'abbandonare
E continuamos a affoghizzare.

Deligia Salvatore (Su Paulesu) Ghilarza 16/01/2003

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!