S'Odiu e su su rimediu

Deus meu, lavalos tue
custos muros tintos de ruiu!
In sa mente iuco una nue,
su perdonu mi paret inzuriu.

Su rancore s'ha fattu domo
in intro de su coro meu,
perdonare non poto como,
s'idea no m'achet recreu.

S'amore naran chi er forte
ca si nutrit solu de vita
ma s'odiu, chi mandicat morte
ti lassata s'anima frìtta.

Su dolore m'hat incrunatu.
Ma candho finit custu tediu?
Su rancore m'hat incravatu.
Cal'est su mezus rimediu?

Osservo sa Rughe de Deus
su pesu l'intendho peus,
mi accurzio chin d'una rosa,
attentu ! mi er nandhe cosa:

"Perdona, perdona s'offesa
non timas, no er debilesa
s'er solu unu peregrinu
in ora de duru camminu.

Si precas pro chie t'ha lesu
tandho sa Rughe has cumpresu
e non Soe mortu invanu
senza ti dare una manu.

Chie hat offesu, es pentitu
inoche l'aspetto cuntritu
ca s'amore non fachet tortu
pro tottus Soe risortu! ".

Pseudonimo: Cenere.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!