Rissignoru
di Gildo Montroni Deledda (Montior)

Canta lu rissignoru a sirintina
in una gabbiedda di curori
e dizi: “La me’ sosthi iscura e cina!

Pignendi ammentu abà lu me’ varori
brinchittendi cun ràbbia senza fini
dizendi tuttu lu chi passa in cori.

Prima lu voru abia senza cunfini:
vori siguri cun la me cumpagna
ammiradda da tutti li vizini.

Ohi cumenti l’ànima si lagna
pinsendi chissu tempu ch’è luntanu
pignendi la me’ bedda e la campagna!

Dugna riciamu daddu è sempri vanu:
vanu dugn’amorosu me’ riciamu
o sia di sirintina o di manzanu!

Abìssia in cumpagnia la chi bramu
dìssia dimintiggà la me’ prisgioni
soramenti dizèndiri chi l’amu.

Cantu cun tuttu cori li canzoni
variaddi chi m’ammentu o chi m’inventu
dendi arimentu a la me’ passioni.

Luntanu zi li pòsthia lu ventu
luntanu finzamenta a l’Eba Ciara
a dilli a chidda ch’àggiu in pinsamentu!

Forsi chidda chi diggu la me’ cara
in asthru loggu ha fattu un asthru nidu
né sa né pensa la me’ pena amara!

L’ari! S’abìssia l’ari! Dugna gridu
è cosa vana! E no vògliu cantà
asthru, ma ripitì fosthi lu gridu:

L’occi a vidé e l’ari pa’ vurà!”

luglio 1926