Prufummu di scavicciu

Tristi,
sulitariu,
inducantatu und’a rena
c’u ’entu chi ti spazza
e t’inonda di salinu,
m’ammalia u silinziósu cantu
chi veni lentu
da u to malinconicu giardinu.
Cume quandu sbirrizzaiu, zitéddu,
und’a cuna du me scóddu
drintu a chéti
da femminiccia e di l’aiacciu
a rincurrì u sóli chi nascía
… a ciambuttàni l’ondi.
Strintu in mezzu ai diti
ti cunfundu, avà,
a l’armuníi luntani
di terri svaniti,
eternu cunsólu
in quisti brindeddi di tempu
… und’u bugghju
chi s’appresta.
E quandu u vilu biffardu
da notti incatinigghjarà
und’u silenziu
l’abbandunata via
e dunarà u me rispiru
a’ terra e a u mari,
si truarani ancóra
liggéri e pirduti tracci
d’un córi tristi e luntanu
cunfusi all’adóri tóu,
prufummu anticu,
sintimentu arcanu,
pe una strada accinnata, senza tempu,
chi muta cunduci
a u me urtimu affannu.

Profumo d’elicriso

Triste,
solitario,
emarginato nella rena
col vento che ti spazza
e t’inonda di salino,
m’ammalia il silenzioso canto
che lento proviene
dal tuo malinconico giardino.
Come quando scorrazzavo, bambino,
nella culla del mio scoglio
dentro la quiete
dell’erica e del ginepro
a rincorrere il sole all’albore
… a battere con piedi e mani l’onde.
Stretto tra le dita
ti confondo, ora,
alle armonie lontane
di terre svanite,
eterna consolazione
in questi brandelli di tempo
… verso il buio
che s’appresta.
E quando il velo beffardo
della notte incatenerà
nel silenzio
l’abbandonata via
e donerà il mio respiro
alla terra e al mare,
si troveranno ancora
lievi e smarrite tracce
di un cuore triste e lontano
confuse all’odore tuo,
profumo antico,
sentimento arcano,
lungo una strada accennata, senza tempo,
che silenziosa conduce
al mio ultimo affanno.

Domenico Battaglia