Primu e… ultimu
de Giovanni Bellisai

Torrendi Dànti èst a fài casìnu.
Lassat su Paradìsu po sa tèrra,
Po benni de Sardìgna in custa pèrra
A defesa de onèstu cerexìnu.

De cerexinu bèni precisàu,
Si chi de annus batàllat in polìtica,
Po èssiri prìmu in sa stòria pitìca
De cani chi po nùdda hat zaulàu.

Su flori fràgada, ma cun su tèmpus
De moda bèssidi dògna profùmu,
Fina’ dei ròsas chi scìdant i sènsus.

Accanta de sa ìa andada in fùmu
Lassasa sa figùra in i duus vèrsus
Po essi de Panìni scritta in prùmu.