Poveru poveru
de Vincenzo Pira


Apo vistu medas vortas

sa mesa de Epulone

e a Làzaru imbolau in terra

ispettande sa farruta.

 

Mai mi soe sèttiu

in mesas de poderosos

ma in zumpedos de trulliu

sinnos de paridade.


Allego in libertade

ca sa dignidade de sa zente

non ch’est in sa sienda

ma in sa bellesa de s’ànima.