Po debadas
di Angelica Piras

Foras de sa fentana
c’est unu mundu inchietu
prangit puru su bentu liagau,
po tui, po mei po nosu.
Po debadas t’apu lassau andai
chi ancora biu s’umbra tua
apalas de cudda fentana aberta.
Pigu a farrancada pibionis de luxi
e incarada in su parapetus de sa vida
cantu de tui
spraxendi amori e passioni
sceti po is ogus tuus
profumaus de asullu.
Non est brulla custu pensamentu
sentza edadi e sentza tempus,
lòmpiri comenti unu cantu de anninnia
intzurdendi su silènziu,
est lèbiu, druci, delicau
fràgada de celu e soli.
Ses stugiau
in d-unu àlidu de bentu,
in sa dantza de su mari
e dònnia notti bessis a pillu
candu bisendi
tzèrriu ancora su nòmini tuu
e incarada a sa fentana
imprassu e basu cussu mundu
chi m’accumpàngiat aintru
s’arregordu de unu amori
prenu de luxi.

2° posto alla 12° edizione del concorso poesia in limba Viniscola, nella sezione versi sciolti