Pizzinnìa
de Angelo Maria Mingioni

Boches isperdissiàdas
In s’àghera de s’istiu.

E tue torras in tancas soliànas,
in su cuncordu istraccu
de una cantone agrestada.

Itte cheres, pizzinnìa fughia?

Mi miras abbabaluccàda,
dae s’alidu friscu ‘e su campanile,
supra su sacràriu
ube su tempus est s’inghiriare isalenàu.
de una puppa,intro su chircu
de unu bolu puzoninu!

(Menzione d’onore cuncursu santu Mauru Sorgono 25 05 2013)