Pascha d'amòri
de Salvator Ruju

Chi prufumi di fiòri,
canti disìzi i lu córi!
Giunti sò li rissignóri
a la Pascha di l’amòri.

T’aggiu i li zerchi acciappada,
e abà più nò ti lassu,
e ti sigu a passu a passu
darédd’a l’Addulurada.

Nò ni possu abé d’assentu,
senza tè vibu in affannu.
Vèni vèni… Cant’è mannu
chisthu bè chi pa tè sentu!

Lassa i la pruzissïoni
a mamma tóia arrasendi.
Candu lu Cristhu è passendi
cresci la mé passïoni.

Li tó basgi, chi piazeri!
Nudda v’è cussì lichittu,
canti vólthi t’aggiu dittu
chi sò dòzzi che lu méri!

Chi prufumi di fiòri!
Canti disìzi i lu córi!
Giunti sò li rissignóri
a la Pascha di l’amòri.