Omu
de Andrea Columbano

(Chista puisia é un severu rimpròvaru a lu cumpultamentu di l'omu)

Omu 'nguldu* chi passi e ci cabboli** >>>*ingordo >>> **sparisci
chena cuidatu* e chen' umanitài, >>>*senza preoccupazione
omu ch' in tarra no t' impari mài
prìu d' amori inn' un mundu d' inganni,
omu chi traffichigghj fendi danni
dumani cosa lassi a to' fiddholi?

Omu d' un Deu chi t' à datu fidi
c' ài tradutu chena tantu stentu,
piccadori da lu primmu mumentu
omu patronu di tuttu e di nuddha;
illi to' sensi resta solu ruddha* >>> *scorie, feccia.
se' casticatu* e mancu tinn' avvidi. >>> *castigato, (fuori di testa).

Maccari folti, chissi to' puderi
lu tempu silli ghjoca pianu pianu,
no tinni penti mancu sendi anzianu
e di fà mali ancora no ti svili*; >>> *non ti stanchi
"l'omu no de' campà come rittili* >>> *l' uomo non deve vivere come animale
passendi la so' 'ìta banduleri"*! >>> *vagabondo

Omu stalcagghju*, rudu e pripputenti >>> *mangiatore di sterco
chì pal dinà ti 'endi la rasgiòni,
omu chi trampi* in tutti l' occasiòni >>> *imbrogli, inganni, raggiri, truffi.
calcichendi la santa 'iritài,
pensavi meddhu taldu...chi no mài,
laca l'ingherri* o campi malamenti! >>> *zuffe, bisticci, liti, (da guerre).

Ti dummandi palchì t' àni criatu
chena sfulzalla troppu la to' menti;
l'ài ruinta* a trami di tulmenti >>> *circondata
pultendi lu ghjudiziu in cancalleu*, >>> *in bilico
abbiva in sinu* lu sanu ricreu** >>> *ravviva in seno >>> **il sano ristoro
sponi di bandità mal'ammannatu*. >>> *cresciuto male

Cun pintimentu cambigghja lu córi
godi la 'ita cun ghjusta campiana*, >>> *prudenza
cilca l' appogghju siddh' è tramuntana
a contraentu mischinu cal' anda,
cunsoli e gusti stani a l' alta banda* >>> *l'altra parte
sinnò li proi no piddhi saóri!

1°PREMIO GIURIA DI ALA' DEI SARDI 08-12-2018