NUGORO IN LUTTU

Oje Nugoro d’esser in piantu
mira chi tenes manna sa rejone
est mortu su poeta amadu tantu
chi davat luche a totu sa regione.

Frantzischinu l’at apidu su vantu
de serrare sa longa chistione
mi’, sa limba ’e sarda nazione
ch’est in Nugoro che prella d’incantu.

Da’ s’intragna ’e su limbazu latinu
naschit su dialettu nugoresu
frore dechidu ’e sa romanidade.

De custu si nd’abbizat Frantzischinu
e l’immortalat pr’ite l’at cumpresu
in cuddos bellos "Cantos de Amistade".

Michele Salis

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!