Nudidade
di Vanna Flore

Vramma
e
vogu.
Istinchidda
e
sambene.
Unu arvore
ispozu
m’hada
vestiu
a nudu.