Noi dui, a séra
di Ignazio Sanna

No’datti pinsamèntu córi méu
si sèmmu sóri e a séra.
Erami in dui - t’ammènti?-
e, in régura cun Déu,
z’abèmmu piènu
la casa di figlióri.
Tutti be’: sani…
dugnunu a còntu sóiu…
No’sei cuntènta?
E’ abà giunta l’óra di sunnià;
no dumandammi còsa:
tanchèmmu l’ócci
e chèna piglià sònnu
sunnièmmu magari di sunnià
lu primu basgiu.
…Tu sei visthudda a fiòri
fra li giunchigli in fiòri;
lu vòru di li rundini
ipagli aria d’amòri
e a me manca l’arènu
quasi fin’a murì!
Vèdi: chèna drummì
si po puru sunnià
di lu ch’è isthaddu.
Chi ni sarà, d’abà?
No’datti pinsamèntu córi méu
si sèmmu sóri
in chistha dì chi móri:
eram’in dui - t’ammènti?-
Abì un visthiri a fiòri…
lu vòru di li rundini…
Ma tu, no’ ti dà pèna
si a me manca l’arènu
quasi fin’a murì!


PRIMA CLASSIFICATA AL PREMIO LETTERARIO “ROSILDE BERTOLOTTI” 2006 SEZ. POESIA