No so pius cuddu chi fio
di Mimmia Soro

Da cando su coro mi hat toccadu
cun artiglios de ferru, su duttore,
no so cuddu de prima 'e bon'umore
serenu, trancuillu e rilassadu,
sas alas de s'orgogliu hapo abbassadu
no mi cunfortat nemancu s'amore
e ca manch'in s'amore hapo cunfortu
como no conyo ne biu e ne mortu.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!