Nascimentu

In anderas de mundu, lughe noa,
sas istellas isparghen custa notte.

Su pastore incantadu, a su lugore
s’istat mudu, si firmat pro un istante.

Sa natura si ponet tottu in briu
pro sa Lughe chi hat mortu s’iscuriu.

Gabriele Ortu

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!