Nìnnami...

di Benito Saba (2006)

Arrimende sa cávana a su sinu,
mama,
drommire cherzo, bastat meledare!
Ojos serrados
ingalenadu miro lassinare
peleas e anneos... codissias...
afficos e incunzas... traittorias...
disamistades... uncas... ingannias...
Piseddu semper torro a fine 'e die
biséndeti affianzare mantas mias.
Nínnami dae chelu a boghe lena
carignende sa cara a ninnu tou...
e li leges in coro a lughe 'e Deus...
si brisca cumbinadu at contrïadas
duas isculivittas già l'as dadu,
amorosa, pïanu, in arrejonu...
antzis umpare a isse pïanghende
e... riende 'e accisu tot'in d'una!

Nínnami dae chelu a boghe lena...

Benito Saba


Questa poesia ha conseguito la Menzione d'onore al XXV PREMIU DE LITTERADURA SARDA 'ROMANGIA' - SENNORI-SORSO - 2006

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!