Mastru Ghjuànni
di Giacomo Murrighili

L'alta dì è vinutu un dummandoni
a casa mèa a bussà lu pultali;
ed 'èu m'acchjarèsi a lu balconi
e pricuntà ca' v'èra 'illu mitàli:
mi disi: “E m'accittèti, li patroni,
chi ghjà no socu ghjenti fendi mali?
Si possu 'ntrà socu Mastru Ghjuànni,
chi lu distinu 'o di sta pà li 'janni”.

“Sia pà li cent'anni e, benvinutu,
-l'àgghju dittu cun tanti cumprimenti-
piacèri d'aèvvi cunnisciutu,
'intretivvinni chi no' è nienti:
chi altu 'olta a casa n'è vinutu,
e accittatu n'hagghju bona 'jenti;
dì cumprimenti nò vi n'hagghi'a fa,
ma un palmu di tarra cì sarà”.

“Nò ti piddhà distulbu mancu appena,
pal manghjà, chi no socu calch'intulza
chi la 'entri mèa è sempri piena
cu' un guttigghju d'ea chi mi sulzu;
cussì c'èm'a 'istà senza la cena,
senza gustari, e, mèddh'e mèddhu, smulzu;
chi nò socu unu 'ntulzu comu dìcini:
ci sazzaremu a folza dì pandìcini”.

“Li pandìcini lassèmuli stàni
mèddhu piddhemu altu rasgiunamentu:
chi nò 'àgghjiti 'istu illu ghjràni
ghjenti di casa, chi mi ni cuntentu,
chid 'èu socu sempri in pinsamentu,
no' socu mancu si s'agattarani;
e s'ammentarani ch'àni un fiddhòlu
diunu, nudu, abbandunatu e sòlu?”

“Fiddhòlu mèu, li tòi nisciunu
s'ammenta né di Dèu né di santi:
l'hagghju 'isti e, so sani, unu par 'unu,
manghjendi tutti allègri e triunfanti;
dici un dittu chi sani tutti canti
chi lu sazzu no' crèdi lu diunu;
nisciunu si n'ammenta manc'appena,
cantu li dura la banca piena”.

“ Chi pena e chi raiòlu, ziu mèu,
chi dulòri chi no si po' suffrìni:
siddhu v'andèti a casa l'èti a dìni
illu mìsaru statu chi socu 'èu;
senza riccattu da paricchj dini,
nudu e 'isculzu a la mira di Dèu;
siddhu v'andèti a casa ghjà viditi
illu statu chi socu e, vi la diti”.

“A casa tòia no' vi possu 'andàni
pal chistu tempu, pal paricchj scoppi:
no' n'àccèttani chiritagghj sani,
palchi li 'òni tutti o cèchi o zoppi.
L'alta 'olta ch'andèsi, com'un cani
mi ci han'imbeltu fòra a cattru doppi:
Semu troppi manghjendi – hani rispostu,
e pal Mastru Ghjuànni no' ci ha postu”.

Mi socu postu guasi a pinghjni,
dacch'àgghju 'ntèsu tutti chissi conti:
tutti l'alti illu mèddhu gudini,
manghjendi e biendi cun vinu a fronti,
ed èu bucchi 'asciuttu e senza bìni,
sminticatu da tutti in chistu monti;
E li conti chi faci Mastru Ghjuànni
pàrini cosi 'ecchj di cent'anni.

Mastru Ghjuànni da cand'è 'intratu,
in casa mèa è fendi di lu ghjàddhu:
abali chi mi s'è apputintatu,
nò si n'anda più, si nò lu scàddhu;
chì di manghjà socu ghjà che svizzatu:
stocu diunu e nò mi dà trabàddhu,
comu lu càddhu di chiddhu sussincu;
ma lu pègghju sarà l'ultimu brincu.

Socu timendi chi lu brincu è bruttu,
e lu pègghju è chì nò vi la faragghju.
Mastru Ghjuànni sta sempri a bulbuttu,
com'è usu di dugna chiritàgghju:
l'alta dì m'ha dittu chì a friàgghju
fala unde nòi par 'istassi 'intuttu.
Lu ch'è bruttu pal celti è ch'è dicendi
ch'è mezu offèsu, ed è sempri ghjabbendi.

E' dicendi chì a l'alta stasgiòni
fala pal visittà a celti e cali.
L'alta dì è vinutu un dummandoni
a casa mèa a bussà lu pultali.