Mariposas
de
Pietro Delogu

Dae sar durches sisias suladas
de beranu a sos primos tepores
imbreacas de luche e de colores
ban bolanne sas bellas mariposas

Nuscanne in tottue sos fiores
dae divin’ anima basadas
battisciadas a nobu, imbreacadas
ban pintanne ricamos de amore(s)

E da tottu sor frores incantadas
torran’a bolare a si pasare
supra issos tott’unu affranzadas

Poi istraccas de troppu bolare
morin supra su brore abbrazzàdas
chin su sole sangradu in su falare.