Mariedda
di Gildo Montroni Deledda (Montior)

Rosa Chicchiricchì, la vindiora
di pani, di visdhura e di caiboni,
cori di mamma, abia una figliora
ch’era sivvendi in casa di paddroni.

Tutti l’abìani posthu affizioni
tantu chi no iscia mai sora
e v’era finzamenta intenzioni
di falla isthudià torra in ischora.

E Mariedda li lassaba fa
e dizia di si a tutti canti,
finza a lu paddroneddu e a dugn’ora.

Candu la cosa debi capità!
E dì ch’era trattadda cu li guanti,
giumpestha l’ora, criaddura fóra.