Mar de Gener


Tendra
és la color
de la mar
al dia de Gener
quan mori
l’ira del mestral
ones petites
toquen l’arena
en un viatge
sense temps.
Ales blanques
en l’ària
desinys evanescents
ombres de fantasia
en l’aigua sense moviment.
Dits lleugers,
a la mar, han deixat
colors de albes,
de lluna amb un vel.
Mar sense vaixell
ni barca
el meu pensament
navega
cercant un rondalla.

Mare di Gennaio


Tenero
è il colore
del mare
di Gennaio
quando muore
l'ira del maestrale
e piccole onde
lente
giungono alla riva
in un viaggio senza tempo.
Bianche ali nell'aria di neve
disegni evanescenti
ombre di fantasia
nell'acqua senza movimento.
Dita d'alba
hanno lasciato al mare
il suo chiarore.
Mare di luna velata
mare senza nave
né barca,
il mio pensiero
naviga
in cerca
di una favola.

Maria Chessa Lai