MANIFESTU A BABBU
di Gian Giuseppe Contini

GRAZIE BABBU PO MI HAERE DADU SA VIDA,
SA COSA PIUS BELLA DE SU MUNDU.

GRAZIE PO MI HAERE INSEGNADU S’ONESTADE,
CUN SU RISPETTU UMANU PIUS PROFUNDU.

GRAZIE DE SA VIDA CHI MI HAS DADU
E DE UMANU INSEGNAMENTU.

GRAZIE BABBU DE INSEGNAMENTU DADU,
ISCUSA SI CALCHI OLTA NO HAPO POSTU AMMENTU.

PROROGA NO HAS INOLTRADU E
BRULLENDE TI CHE SES ANDADU.

CIAO ANTONICU ORGOGLIOSU SO DE ATIE
E TUE DA SUSU S’ISBAGLIO CURREGGE HAT MIE.

FIZU TOU

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!