Luci di pratta*
di Andrea Columbano

 

*Luce d' argento

Luna piena, illa notti trina trina1,
spuntendi da la costa pari un faru,
lu bugghju2 tutt' a unu torri in chjaru
spicchjenditi briddhenti3 illa marina.

E' da la sirintina chi t' aspettu
dapoi ch' è lu soli tramuntatu,
da lu silenu socu accumpagnatu
insembi a noti dulci di sunettu4.

Cand' arrisettu5 ascultu lu me' cori
li capagghjni6 addocu a lu dumani,
è beddhu sta' cussì maccar' anziani
in chistu mundu pintu di cramori7.

Spaltu un' abbagliu tu luci di pratta
pal disingannu mandi a la nattura,
disispiratu un cantu missi fura
di chista tarra ca' sarà... la fatta8?

Puru una ghjatta avvilguigghja9 la scena
lu sà iddha lu comu e lu palchì,
l'escini dugna tantu miaulìi,
m' allisgia l'anca chiltendi10 la cena.

Luna silena è notti e pari dì
cu la to' spera m' ài carignatu11,
abali in sonniu stocu allisingatu12,
candu mi sciutu13 no sare' più chì.

 

1 scura scura
2 buio
3 specchiandoti brillante
4 organetto
5 quando riposo nella quiete
6 preoccupazioni, assilli
7 dipinto di clamori
8 che ne sarà di questa terra
9 pure una gatta osserva
10 chiedendo
11 accarezzato
12 lusingato, adulato
14 sveglio

 

2^ classif. sez. in rima al concorso di Santu Antine Sedilo 2016