Lu zappadori
di Gildo Montroni Deledda (Montior)

Una vostha, no era isciddu sori,
lu cugnoru, lu pani, la zappitta,
z’iscia tuttu in pressa e in cuitta
lu giasthimaddu mengu zappadori.

Abà cand’è chi busca una zurradda,
dumanda undì è lu loggu e s’è luntanu,
si v’è eba, s’è terra già zappadda,
e da casa esci a l’ottu di manzanu.

E fazi lu chi fazi, innorabona!
Eddu puru è di carri cristiana
e lassa chi fabèddia la padrona

chi l’ommu zesthi vosthi non n’ha gana
e si li poni pressa, mari sona,
chi si poni a buffà comu la rana.