Lu testamentu
di Andrea Columbano

(Novena gallurese)

Abali è lu mumentu ) turrata
di fà lu tistamentu ( ritornello
a la me' sposa cun chista novena. (

Eu no voddhu pientu
ma sinnò che l'ammentu
di lu tempu ch'insemb' emu passatu.
Di chiddhu ghjuramentu
socu statu cuntentu
ancor' ogghj mi sentu innammuratu.
Cincant'anni liatu
no m'àni sciambaratu
pal com' era suài la catena.

turrata (ritornello)

Ci'à datu lu signori
come fruttu d'amori
dui fiddholi boni e rispittosi.
Un cialdinu di fiori
cà tutti li culori
pa la 'ista benigni e dicorosi.
Da minori studiosi
abà sò valurosi
incaminat'inn'una 'ita piena.

turrata (ritornello)

Em' una niputeddha
no dicu cant' è beddha
palchì s'offendi chiddh' amicu soli.
La dulci fatareddha
ancora minureddha
ci' arreca in chistu tempu li cunsoli
s' attacca a li pidoli
e lu cori ci doli
siddhu calche malannu li dà pena.

turrata (ritornello)

Pal te' e pa' li steddhi
vi lacu li caseddhi
chi cun sudori c'èmu trabaddhatu,
cu l'alti cosareddhi
vicchjtti e misareddhi
chi pa l'affettu vàlin' un suiddhatu.
Cussì malifatatu
mi socu lizinziatu
ci ghjompa inn' altu mari la me' 'ena.

turrata (ritornello)

Cunfid' onnipotenti
credu chi no ti stenti
a mandammi da supra lu signali.
Li tò cumandamenti
l'osselvu pinitenti
di l'altu mundu avveltu lu natali.
E' iddhu lu chi vali
ghjunghiendi a lu mitali
illu tragghjettu di l'eterna scena.

turrata (ritornello)

Menzioni d’onore alla XXXI edizione del premio di poesia sarda “Antoni Andria Cucca” Ossi 14 aprile 2018