Lu pàni assusthàdu
di Angela Costanzo

(Pùru pà òggi o Dèu àggiu magnàdu
fàmmi tùrrà a la lùzi,
nò mi lassà i lu nièddu!)

Cussì dizìani, cumènti una preghièra
l'òmmini chi faràbani a triburà in minièra

Nò zèsthu acchì attribìdi, ma sòru disìpiradi
cu lu prinètu di guadagnà lu pàni
pà fàlli magnà e fàlli criscì sàni
tànti figliòri, e pòi, dàlli un dumàni.

Zòcchi di pìccu, pà ippaccà la ròcca
lu piùbaru chi intràba...
i la pèddi, ill'òcci in bòcca.

Da lu ripìru s'ipàglia i li piumòni,
ma drèntu a dùgna còri sòru rassignaziòni.

V'èra tarròri... ma vi vurìa la càimma
si pà una summidùra s'isciaràba la muntàgna.
Sòru la vuruntài, chèna àsthri aggiùdi
pà iscìnni tùtti a fòra, impàri che fradèddi.

E càndu pùru tròppu caggìa digràzia o lùttu
lu còri mànnu d'èddi, dàzia, fàzia di tùttu.
Affiàgnu v'èra e mànna caridài
lu pàni èra assusthàdu ma piènu di dignidài!

Da sèmpri ancòra fàrani, a ruzzigà caibòni
li minadòri sùffrini, mai fìni la chistiòni...
Pà triburà i l'intràgni, fungùdi e marubiàdi
prighèndi a Deu di azzànni...
mancarri, di piubàru nieddi!

============================

 

Il pane spaventato.


(Anche per oggi o Dio ho mangiato
fammi tornare alla luce,
non mi lasciare nel buio!)

Così dicevano, come una preghiera
gli uomini che scendevano a tribolare in miniera.

Non certo perchè azzardati, ma solo disperati
con il pensiero di guadagnare il pane
per farli mangiare e farli crescere sani
tanti figliuoli e poi, dargli un domani.

Colpi di piccone, per spaccare la roccia
la polvere che entrava...
nella pelle, negli occhi e nella bocca.

Dal respiro si spandeva nei polmoni,
ma dentro ad ogni cuore solo rassegnazione.

C'era terrore... ma ci voleva calma
se per una infiltrazione sgretolava la montagna.
Solo la volontà, senza altri aiuti
per uscirne tutti fuori, insieme come fratelli.

E quando pur troppo accadeva disgrazia o lutto
il loro cuore grande, dava, faceva di tutto.
Affiatamento c'era e grande carità
il pane era spaventato, ma pieno di dignità!

Da sempre ancora scendono, a estrarre il carbone
i minatori soffrono mai finisce la questione...
Vanno a tribolare nei visceri, profondi e malsani
pregando Dio di risalire...
magari, di polvere neri!

Questa poesia nel 2010 ha ricevuto una segnalazione al XXII Concorso di Poesia Sarda indetto dalla ACLI Sardegna di Tergu.