Lu mundadori
di Gildo Montroni Deledda (Montior)

Giuanni Antoni Andria, lu mundadori
aiallu ch’ha pisaddu prisunzioni
parch’è vuruddu be’ da sivvidori
e finza, m’hanni dittu, da paddroni.

Apprimma no abia pantaroni,
un bunettu… chi sa di ca curori!
Abà postha visthiri di varori
e bizi chi mi pari “Buttiglioni”…

E si pesdhi li gaddi da li mani,
èiu no vi pongu nisciuna malìzia
parchì l’ha dittu genti chi ni sani.

Inchibi in via Romma, una signora
lu fazi capurari i’ la mirìzia
e li fazi ipusà la sivvidora.