Lu cantu silenu
de
Maria Antonietta Sechi


Un fiottu d'angjoni
in d'un muntiggju, pascìa
pà la 'addi sirena
la sò muìta s'ippaltìa
Soni di campaneddi
in zilca di pastura,
beulà d'angjoneddi
cù la mamma in dulzura;
l'abbaggj di lu cani gualdianu
figgjulendi la cultera.
'Nantu a un monti ficutu,
lu pastori, cu la truedda
sunàa, banzicarendi a 'entu,
un sonu anticu chi faedda
cù fili d'alba, pà istrumentu.
Ansianu, l'occj palduti
i li conti di lu tempu,
cuati i la sò menti,
di fatti tramandati
dall'antiga jenti.
Iddu, sona chena faiddà
e lu 'entu, mandadaggju,
lu rigala
a c'ha ariccj fini p'ascultà
La so cara, dall' istasgioni sulcata,
cù li chiggi crispi, muggjati,
la trai di lu nasu, li tivi,
li massiddai folti e pussenti,
sighenti mascara di diviniddai
i lu lignu intagliaddi e pinti.
Chissa visioni, cussì pregna di soni,
faedda a lu cori
di Tarra Salda e di saldi 'alori