Limba e balanzu
de Franco Piga

 

Si che dian bogare su ’alanzu
e ogni dinarosu contributu
so cunvintu chi ch’essit in asciutu
chie s’est pienende su timpanzu.

Sun sardos e b’at puru a calch’istranzu
sa limba bentulendela a treutu,
in chirca de nd’ogare mezus frutu
a issu etotu betende afianzu.

B’at regulas chi sunu bene fatas
e non che cheren postas in chizone
ma in iscolas, domos e piatas.

Ma cando b’at maliscia e interessu
misciende olzu e trigu cun granone
cantu nd’essit non nedas ch’est progressu.

su 14 de lampadas 2016