Li notti d'istiu
Giuseppe Tirotto

Li notti d’istiu m’ammentani di te,
di noi, cuaddi in un nidu di spighi
a spiddrìà la trabbunta azzurra
arrugghjadda da la luna, curosa
cioccia sbruccadda in un piupiu di steddi.

Li notti d’istiu m’ammentani
certi d’inverru candu lu bugghjori
s’affanna a li pultetti, e a li veddri
s’appiccia lu ventu disignendi
la tò cara scunnisciudda dumani
in un ghjoggu d’eva e di fiocchi di nevi.

Li notti d’istiu m’ammentani
l’ammenti, caladdi cumente piùaru
da lu tàrrulu di l’ori frazzaddi, e tandu
disigiu un buleu di ventu
a pisulà lu stantiori di chissu
chi pari accostu a la morti, una maistraladda
o, di più, una tramuntana, chi lestra
passa a poi di una buriana, dassendi
un orizzonti cussì chjaru chi puru
li più antigghi muri pàrini
ringiuanì solu a rispirallu.

Fùssia bastaddu un ventu
a lu mè tempu, fùssia bastaddu
cussì poggu pà turrà a cuacci
i lu nidu di spighi, in chiddà
primma di la missaddogghja…

Terzo Premio al Premio di poesia sarda "Barore Sassu" Banari 2010