La puisìa
de
Andrea Columbano

In tundu pensa cos'è la puisìa:
la puisìa è vita, è amori!
È lu criatu, è la fantasia!
La paci e l'almunia ha in cori.
Figghjùla una pianta cassisia,
figgjùla comu sò beddi li culori,
figghjùla la tarra e lu mari,
l'esistenzi vii, boni e cari.

Si ti pripari in animu li sensi
e l'asculti calma, ti rassirena,
sviluppa passioni si vi pensi
emozioni folti ed'entra in vèna.
In gadduresu ha doni immensi,
più rari e ti sulléa da la pèna.
Puisìa mea abali dammi cunsolu,
arrisettami la menti, sempri in bolu.

No socu solu, cun tecu abali,
tu sei luci, spantu e midicina,
sei ammentu, cura pà li mali,
sei affettu, festa di bon'ingrina.
Sei di lu mundu lu sali,
sei preghiera dulci e divina,
sei un'opara Santa, casta e pìa
e ti cantu cu la boci di lu cori.

In tundu pensa cos'è la puisìa:
la puisìa è vita, è amori!


(da considerare "libera" con metrica parziale)
3° posto al premio "Giulio Cossu" Tempio 2012