La paltenza
de Domenico Mela

Candu passi in vapori e m'abaìddi
fammi signali cu lu mucalori.

Ti veggu chi sé pronta a lu viaggiu
cu la balisgia in bocca di jianna
mi se laghendi in pinidenzia manna
abbandunaddu che cani randaggiu.
M'agji'ammintà di chilta di di maggiu
cum'una pena di la me cundanna,
sarani dulurosi li firiddi
che spini pugnenti i lu me cori.
Candu passi
Amori bundanziosu e stravaganti
che un fugaroni mannu mi s'è accesu
pai te la libaltài m'agjiu spesu
ch'eri lu me trisoru più impultanti.
Avà chissu passaddu m'è pisanti
chi poltu i la me beltula di pesu,
ne rosi van'essè ne malgariddi
d'incantammi che lu to splendori.
Candu passi....
Eu t'agjiu a fa un cennu cu la manu
lu mucalori meu sarà infusu,
chi n'agjiu a fa di lagrimi un abusu
scurrendimi che riu di Frjianu.
Da gioanu divenni più anzianu
lu be chi pussidìa m'ha delusu,
li me fulzeri so netti e puliddi
si sbuidaddi in giru di pog'ori.
Candu passi...
V'haia in poltu centu baltimenti
tutti pieni d'oru e di prata
a dugna riccu dagìa cumbatta
cu lu me patrimoniu impunenti.
Avà t'avvii e no m'imbara nienti
più poaru di me no sinn'agata,
tutti contra di me si so accaniddi
mi palgu cun dugn'unu debidori.
Candu passi...
No mi poss'alligrà lu cori è triltu
Lu mari s'è dilpoltu a siparacci,
prummissi n'emmu fattu di pinsacci
dugna notti la luna ch'emmu viltu.
Pinsendi a te no sogu si risiltu
candu riposu haìa i li to bracci,
in cara m'intindìa li to diddi
cun avampaddi caldi di calori.
Candu passi...

Menzione d'onore Sezione A - Poesia in Rima - Premio Biennale di Poesia Sarda "Giorgio Pinna" - Pozzomaggiore 2015