La me' rosa
di Andrea Columbano

1
Unu spultinu piènu d'alligrìa
t'arrecu cun amòri abàl'in dònu,
lu pongu insemb'a la tò simpatìa
e si mi rèsci dummàndu paldònu
pa li piccati fatti in piccinnìa,
cand'a vuletti bè no v'èra bònu,
ti cant'e sònu una dùlci ninnìa
paldonami li sbàgli chi facìa.
2
No sapia adoràtti la me ròsa
no sapia la sòlti ringrazià,
ch'eri tu beddha, bòn'e amuròsa
cun ritaldu m'avvìcu sol' abà.
La me fata no èsse lastimòsa
da ogghj socu pròntu pal cambià,
scusà, mi dèi, chi sòcu pintùtu
torru intaressi e fùndu risolùtu.
3
Lu c'agghju autu no vòddhu paldì
sia alumancu fìnz'a li cent'ànni,
ti prummettu d'amàtti dugna dì
chena datti dulori e manc'affànni.
E' l'ora di li gùsti no pignì
vi la femu currèndi a caddhi mànni,
chena danni spirèmu di campà
chi gusti beddhi c'èmu di piddhà.
4
T'ài di priparà la balisgèddha
chi la luna di mèli emu di fà,
e maccari sìi guàsi minnannèddhà
a facci chissu 'iàgghju dem'andà.
No sei 'ecchja sè ancora stèddha
ti lu ghjuru no ti 'òddhu infadà,
no aspittà, lu tèmp'è cabulèndi
pon'in balisgja pùru li pruèndi.

Polta li sendi d'òru in almunìa
cussì lu coddhu biàncu piddha tònu,
unu spultinu piènu d'alligrìa
t'arrecu cun amòri abàli'n dònu.

Olbia li,01-02-2014

1° premio alla 10^ ediz. "Su contixeddu" Brescia 26-06-2015 sez poesia Sarda