La faràdda
di Gigi Noce

Aggiu buràddu lìbaru e firìzzi
i’ li megli’ anni di la pizzinnìa
riburdhurèndimi li me’ canzòni
era nadd’ommu ma vuria assè un pizòni.

Ma una dì m’hani fattu prisgiunèri
ipittendimi l’àri un aizareddu
lu tantu di no fammi più burà

e, tandu, ischuminzesi a passareddi
e a passi manni, poi,
chissa carrèra chi no paria in azzàdda
(pa l’anchi bòni di la giubintùra)
e aizu ancora, mi paria di burà.

Ma da lu nidu chi fattu m’abìa
cu’ la cumpagna bedda di la vidda
buraba sòru la me’ fantasia;

e tandu mi mutèsi in un pudrèddu
chi currendi pudìa burà i’ lu sòri
ma suipusthesi pesu di litrànga
propriu chissa chi no pudìa barià.

Poi fadigga e sudori mi z’ha intràddu
in coipu chissa ipezia di virènu
ch’isthrigni li piumoni in un affannu
e no ti faz’iscì mancu un arènu.

Ahi! Canti volthi t’aggiu visth’arressa
aisittendi chisthu cabadd’isthràccu
chi arribìa pasanendi pianu pianu
in un’azzadda chi mai vuria fini!

E poi, l’ipina dretta dretta in còri
ch’aggiu visthu lu fiori meu sicchèndi
cand’impari andaziami pasanèndi
e no li pudia da’ althru chi amori.

Truppia truppiendi iscidda z’è l’ipìna
ma la firìdda no s’è mai sanàdda
e una dì asciuttendimi lu pièntu
vidisi la carrera, abà, in faràdda.

E abà mi pari di purthà un barròcciu
chi v’aggia la meccanigga ifasciàdda
chi po’ andà be’ si la carrera è piana
ma in faradda, n’hai d’asgiu di frinà!

Cand’abarà a finì chistha faràdda?
Ah! Si pudessia ancora di burà!


Menzione al XV Cuncursu de Poesia in Limba Sarda Tissi 2003